Activeren breder zoekgedrag 2015

Voor mensen die op of na 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen, geldt dat na 6 maanden werkloosheid in principe alle arbeid passend is. Het ministerie van SZW heeft per 1 april 2015 via een businesscase extra middelen beschikbaar gesteld voor het activeren van breder zoekgedrag (ABZ). In de zevende maand van werkloosheid vindt een face-to-facegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maakt de adviseur werk van UWV afspraken met de klant over de reikwijdte van diens zoekgedrag en op welke 2 vacatures de WW’er in ieder geval zal solliciteren. Deze extra dienstverlening wordt per jaar bij een groep van 42.000 WW’ers ingezet boven op de reguliere dienstverlening. In de eerste 5 maanden na de invoering op 1 april, zijn 11.500 ABZ-gesprekken gevoerd.