Hulp bij wennen aan online dienstverlening 2015

De meeste WW’ers kunnen goed uit de voeten met onze online dienstverlening. Maar we hebben bij de ontwikkeling van online dienstverlening ook oog voor mensen die niet goed met computers kunnen omgaan. Zij moeten eraan wennen dat de communicatie met ons steeds meer online plaatsvindt en daar helpen we ze graag bij. In ieder geval op dinsdagmiddag bieden we persoonlijke ondersteuning op onze vestigingen; klanten kunnen daar met al hun vragen terecht. We wijzen onze klanten op deze vorm van extra dienstverlening via werk.nl, uwv.nl en via de websites van partners.

Ook gaan we met de klant achter een computer zitten om samen alle stappen in de dienstverlening op werk.nl te doorlopen. Dit gebeurt niet alleen op verzoek van de klant. Ook klanten die de Werkmap nog niet gebruiken of die nog geen (goed) cv op werk.nl hebben gezet, nodigen we uit om van deze extra dienstverlening gebruik te maken. Klanten worden zowel individueel als in groepen ondersteund. Het ministerie van SZW heeft ons hiervoor extra budget toegekend.