Ontsluiting werkzoekendenbestand 2015

Eind maart 2014 hebben we voor gemeenten via werk.nl een selfserviceportaal ingericht met gegevens over de niet-geregistreerde WWB-gerechtigden. De VNG en Divosa hebben de gemeenten hierover geïnformeerd. Alle gemeenten kunnen in de beveiligde omgeving zien welke in hun gemeente woonachtige WWB’ers niet geregistreerd staan als werkzoekende. Hiermee kunnen gemeenten hun registratie verbeteren. We hebben een aparte servicedesk ingericht om vragen van gemeenten over het portaal te beantwoorden. Eind augustus 2015 waren 136 gemeenten aangesloten op dit portaal. UWV wijst gemeenten die hiervan nog geen gebruikmaken op de mogelijkheid van dit portaal om hun registratie van ingeschreven WWB’ers op orde te maken. Eind augustus 2015 was het aantal ingeschreven WWB’ers, voor alle gemeenten samen, verder opgelopen tot 64% (eind 2014: 60%).