Passend werkaanbod voor langdurig werklozen 2015

 20152014
 t/m aug.t/m aug.
Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening3.6574.152
Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature2.7343.029
Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature801990
Klant heeft afgezien van uitkering96
Klant heeft zelf andere baan gevonden113127

Ook langdurig werklozen kunnen in aanmerking komen voor intensieve dienstverlening. Voor werkzoekenden die langer dan 12 maanden een WW-uitkering hebben, geldt de Wet passend werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle gangbare arbeid passend. Zij moeten op straffe van een sanctie werk aanvaarden dat hun wordt aangeboden. Niet alle 135.000 langdurig werklozen komen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.

Met het ministerie van SZW hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod doen aan ten minste 5.000 langdurig WW-gerechtigden die minimaal 12 uur voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen.

In de eerste 8 maanden van 2015 heeft de intensieve aanpak geleid tot 3.657 aanbiedingen van een passend werkaanbod. 75% van deze werkzoekenden is aangenomen op een uitgezochte vacature. Daarnaast vonden 113 kandidaten tijdens het PaWa-proces zelf een andere baan en zagen 9 kandidaten vrijwillig af van hun uitkering.

We leggen een sanctie op als blijkt dat de werkzoekende niet is aangenomen vanwege verwijtbaar gedrag. We hebben in de eerste 8 maanden van 2015 in 24 gevallen de uitkering verlaagd of (tijdelijk) stopgezet.