Huisvesting

 31-8-201531-12-2014
Aantal panden in portefeuille94109
Aantal vierkante meters390.700436.100

Vanwege de volumewijzigingen als gevolg van de crisis hebben we de huur van enkele panden verlengd en huren we meer vierkante meters dan voorzien in het meerjarenhuisvestingplan 2014‒2018. Eind augustus 2015 waren we gevestigd in 94 panden. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 21 panden afgestoten en 6 panden aangehuurd.

UWV onderhoudt goede contacten met het Rijksvastgoedbedrijf en andere publieke organisaties, om in voorkomende gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen. Sinds 1 januari 2015 huren we in Nijmegen circa 3.700 m2 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor een nieuwe frontoffice en per 1 april 2016 gaan we in Breda circa 2.700 m2 van de SVB huren voor een backoffice. Ook huren we ruimtes bij gemeenten. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn huurovereenkomsten getekend met de gemeenten Alkmaar, Tiel en Roermond. Met de gemeenten Zaandam en Enschede zijn huurovereenkomsten in voorbereiding. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ondersteunen we bij zijn huisvesting. We zetten tijdelijk 2 projectleiders in om te helpen bij de (her)inrichting en sluiting van CIZ-vestigingen. Verder zijn UWV en CIZ overeengekomen dat het CIZ gebruik gaat maken van de spreekuurvoorzieningen op UWV-locaties.