Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers 2015

 2015201420132012Totaal
 t/m aug.   2012 t/m 2015
Instroom nieuwe boventallige medewerkers1902253233621.094
      
Uitstroom boventallige medewerkers169297247174803
Intern nieuwe baan917113878378
Extern nieuwe baan128111243
Eigen bedrijf begonnen446317
Ontslagen28493520132
Overige oorzaken371655761320
      
Totaal aantal nog boventallige medewerkers ultimo periode478452510431603
Detachering intern192251203216303
Detachering extern2329323821
Geen oplossing263208275177268

Als gevolg van de taakstellingen van de opeenvolgende kabinetten-Rutte I en II moet UWV fors bezuinigen en verdwijnen er de komende jaren duizenden arbeidsplaatsen. In de eerste 8 maanden van 2015 moesten we 190 medewerkers boventallig verklaren. We sturen al een aantal jaren proactief op mobiliteit van onze medewerkers. We stimuleren hen om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV; op nieuwe (tijdelijk) functies plaatsen we bij voorkeur medewerkers die boventallig zijn of dreigen te worden. Deze aanpak lijkt vruchten af te werpen: het aantal nieuwe boventallige medewerkers vertoont een dalende lijn. Voor 2016 houden we rekening met boventalligheid als gevolg van voorgenomen reorganisaties binnen het directoraat Handhaving en het domein ZW-Arbo. We streven ernaar om ook dan met behulp van de preventieve aanpak feitelijke boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen.