Ontwikkeling personeelsbestand 2015

 20152014201320122011201020092003Stand
         31-8-2015
         t.o.v.
         1-1-2003
Medewerkers*         
Stand 1 januari19.32419.01019.14618.93420.72321.15819.60423.850 
Stand 31 augustus19.312       -4.538
Stand 31 december 19.56319.05719.28419.52921.30420.93123.690 
Gemiddeld19.31819.28719.10219.10920.12621.23120.26823.770 
          
Vast*         
Stand 1 januari16.38716.71816.83417.31217.83718.02918.31721.142 
Stand 31 augustus16.205       -4.937
Stand 31 december 16.37116.62916.87617.42317.86217.96920.760 
Gemiddeld16.29616.54516.73217.09417.63017.94618.14320.951 
          
Tijdelijk*         
Stand 1 januari2.8122.1932.2201.5492.8013.0401.1822.361 
Stand 31 augustus2.972       611
Stand 31 december 3.0662.3292.3162.0333.3542.8732.569 
Gemiddeld2.8922.6302.2751.9332.4173.1972.0282.465 
          
NAR/Wachtgeld*         
Stand 1 januari1259992738589105347 
Stand 31 augustus135       -212
Stand 31 december 1269992738889361 
Gemiddeld1301139683798997354 
          
Fte's         
Stand 1 januari16.81816.47616.49116.15517.70918.03216.41420.145 
Stand 31 augustus16.797       -3.348
Stand 31 december 17.05616.50216.58216.64518.22817.81220.136 
Gemiddeld16.80716.76616.49716.36817.17718.13017.11320.141 

Aantal arbeidsverhoudingen.

 

In de eerste 8 maanden van 2015 is het personeelsbestand ten opzichte van 31 december 2014 afgenomen met in totaal 251 medewerkers. Het gaat vooral om vaste medewerkers. Omgerekend in volledige banen hadden we eind augustus 2015 16.797 fte’s in dienst. Flexkrachten worden met name ingezet om pieken op te vangen. Het betreft voornamelijk functies in de administratieve sfeer. Soms vindt tijdelijke inhuur op complexe functies plaats, als er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis. Bij het Klantencontactcentrum werken veel tijdelijke krachten. Klantencontactmedewerkers die langer dan 5 jaar werkzaam zijn voor UWV én een vast contract hebben bij het uitzendbureau, krijgen in het vervolg een vast contract bij UWV aangeboden. Met deze maatregel wordt een meer evenwichtige verhouding tijdelijk-vast beoogd.

Structureel krimpt de UWV-organisatie. We zetten in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en uitstroom naar werk elders. Zo voorkomen we waar mogelijk boventalligheid. Toch zijn in de eerste 8 maanden van 2015 190 medewerkers boventallig geworden. Daar waar mogelijk worden boventallig verklaarde medewerkers tijdelijk ingezet of intern herplaatst, maar dit is vanwege de benodigde kennis en vaardigheden niet altijd mogelijk.