Belangrijkste gegevensafnemers 2015

 AfgenomenAfgenomen
 gegevensgegevens
 2015 t/m aug.2014 t/m aug.
Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen  
Belastingdienst267.219.890262.467.200
UWV intern164.914.191140.273.039
Sociale Verzekeringsbank141.660.122141.779.090
Pensioenfondsen 48.509.61050.368.111
Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)12.288.4338.312.163
   
Belangrijkste afnemers burgerservicenummers   
Sociale Verzekeringsbank138.139.063138.191.793
Belastingdienst108.274.408*-
UWV intern16.518.58611.143.841
Gemeentelijke Sociale Diensten (IB) 7.710.17022.737.088
Deurwaarders612.5480
Centraal Bureau voor de Statistiek **010.604.810

Cijfers over 2014 onbekend, vanwege de beperkte opslagcapaciteit bewaart UWV de productiegegevens conform de bewaarplicht 6 maanden.
**  Sinds 1 januari 2015 levert UWV aan het CBS alleen nog gegevens over inkomstenverhoudingen.

 

In onze polisadministratie stonden eind augustus 2015 19,3 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,0 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS.

Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.