Aantal Suwinet-bevragingen 2015

Soort bericht2015 t/m aug.2014 t/m aug.
Arbeidsverleden (burgers)2.808.8767.187.181
Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)33.820.51621.195.113
   
Totaal36.629.39228.382.294

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem regelt dat zij daarbij alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet-Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.