Gegevensleveringen uit de polisadministratie 2015

Soort levering2015 t/m aug.2014 t/m aug.
Handmatig36.00538.454
Geautomatiseerd1.180.2681.277.784
   
Totaal1.216.2731.316.238

Aan partijen zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leveren we gegevens uit de polisadministratie. Verreweg de meeste gegevensleveringen gebeuren geautomatiseerd: nog geen 3% wordt handmatig uitgevoerd.

We hebben onderzocht welke handmatige leveringen nog geautomatiseerd kunnen worden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal leveringen uit de polisadministratie nu via ons zakelijk portaal verloopt. Het gaat onder meer om gegevensleveringen aan de SVB en creditmanagementbedrijven. Daarnaast kunnen organisaties zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en het Zorginstituut Nederland de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

In 2014 is de automatische koppeling met de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) tot stand gebracht voor 90% van de verzoeken om informatie. Deze koppeling wordt nu getest door de SNG. Het is de verwachting dat de SNG vanaf 1 januari 2016 informatie op bsn-niveau zonder tussenkomst van personeel van UWV en dus sneller krijgt. Dit zal tot gevolg hebben dat de SNG dus ook sneller tot inbeslagname kan overgaan.