Afhandeling bezwaren 2015

 20152014
 t/m aug.t/m aug.
Ontvangen bezwaren56.26368.377
WW18.27527.125
Arbeidsongeschiktheidswetten23.31626.291
Ziektewet14.20314.627
Schadeclaims469334
   
Afgehandelde bezwaren58.96065.797
WW20.14825.780
Arbeidsongeschiktheidswetten24.32825.435
Ziektewet14.11714.414
Schadeclaims367168

Wie het niet eens is met een beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In de eerste 8 maanden van 2015 werden 56.300 bezwaren ingediend. Dit is duidelijk minder dan in de eerste 8 maanden van 2014 (68.400). Met name het aantal WW-bezwaren was lager. Dit hangt samen met een vermindering van het aantal WW-aanvragen en de wijzigingen in het boetebeleid. Bij de Ziektewet-bezwaren is de verhouding medisch/niet medisch gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: in 2014 had 48% betrekking op medische beslissingen, nu is dat 60%. Dit verhoogt de druk op de schaarse capaciteit aan bezwaarverzekeringsartsen. 24% van de afgehandelde bezwaren was gegrond.

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In de eerste 8 maanden van 2015 was de bezwaarintensiteit 2,5% (in 2014: 3,0%). Dit is binnen de norm van 3,0%.

In de eerste 8 maanden van 2015 zijn bij UWV 50 mediations gestart en afgerond. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.