Klachtsoorten 2015

Klachtsoort2015 t/m aug.2014
Informatie/communicatie43,5%44,9%
Bejegening20,3%18,4%
Betaling15,1%13,4%
Bereikbaarheid/toegankelijkheid 6,4%5,1%
Begeleiding/behandeling8,8%12,0%
Behandelingsduur2,9%3,0%
Overige2,8%3,2%
   
Totaal100%100%

In de eerste 8 maanden van 2015 ontvingen we 5.497 klachten, iets minder dan in dezelfde periode in 2014 (5.794). Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

Klanten klaagden vooral over onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie of over de manier waarop ze door UWV-medewerkers worden bejegend.