Oordeel over klachten 2015

 2015 t/m aug.2014
OordeelAantal %Aantal %
Gegrond83915,3%1.46216,9%
Ongegrond80814,7%1.45416,8%
Niet ontvankelijk1011,8%1331,5%
Oordeel niet van toepassing2.91653,0%4.35450,4%
Geen oordeel83315,2%1.24214,4%
     
Totaal5.497100%8.645100%
 

In de eerste 8 maanden van 2015 handelden we 5.497 klachten af, een klein gedeelte daarvan was ingediend in 2014. Voor 96% van de klachten lukte dat binnen de wettelijke termijn van 6 weken, of – indien verdaagd – binnen 10 weken (doelstelling 85%).

We lossen veel klachten vroegtijdig op. We zoeken dan kort na het indienen van de klacht contact met de klant om in goed overleg te komen tot een bevredigende oplossing. In de eerste 8 maanden van 2015 gebeurde dat in 53% van de gevallen. De op deze manier opgeloste klachten worden geregistreerd onder de noemer ‘oordeel niet van toepassing’. Klanten waarderen deze snelle en persoonlijke aanpak. Als de klacht niet gegrond en ook niet ongegrond verklaard kan worden, wordt de klacht geregistreerd onder de noemer ‘geen oordeel’.