Overtredingen inspanningsplicht 2015

 2015 t/m aug.2014 t/m aug.
 Aantal%Aantal%
Aantal overtredingen96.100 101.400 
Opgelegde maatregelen59.40062%65.40069%
Waarvan maatregelen WW56.000 61.200 
WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden12.900 15.900 
WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren4.500 6.300 
WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen6.900 6.900 
WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen16.300 15.400 
Overtredingen van de controlevoorschriften7.700 9.800 
Overige7.700 6.900 
Waarvan maatregelen overige wetten3.400 4.200 
Opgelegde waarschuwingen33.40035%33.40028%
Geen maatregel of waarschuwing opgelegd3.3003%2.6003%
 

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten zich verantwoorden voor hun sollicitatieactiviteiten. Bij voorkeur via de Werkmap, en als ze daar nog geen gebruik van maken via de traditionele kanalen. Wie aantoonbaar verzaakt bij het zoeken van werk, kan worden gekort op zijn uitkering. Als iemand niet verschijnt op afspraken hebben we de mogelijkheid om de uitkering op te schorten.

In de Wwz wordt op basis van inkomstenverrekening bepaald of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Zolang er sprake is van een uitkering, blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve als iemand tijdelijk van deze plicht is vrijgesteld. Als deze persoon na 3 maanden nog steeds een aanvullende uitkering ontvangt, is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop.

In de eerste 8 maanden van 2015 is vaker dan in 2014 een maatregel opgelegd omdat WW’ers onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen: dit gebeurde in 16.300 situaties (eerste 8 maanden van 2014: 15.400). Deze stijging is een gevolg van de pilot digitaal handhaven die we in 2014 (vanaf mei) op 3 vestigingen uitvoerden.