Tewerkstellingsvergunningen en -adviezen 2015

 20152014
 t/m aug.t/m aug.
Aantal aanvragen tewerkstellingsvergunningen3.4004.400
Aantal aanvragen IND-advies2.0001.100
Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen3.4004.500
Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies2.100800

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen sinds 1 april 2014 een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. UWV handelt sindsdien alleen aanvragen af voor een tewerkstellingsvergunning wanneer geen verblijfsvergunning nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld bij concernoverplaatsingen en voor mensen die maximaal 3 maanden in Nederland blijven, hier studeren of hier langdurig wonen. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde gronden.
Op de meeste aanvragen (60%) is het versoepelde toelatingsbeleid van toepassing, het overgrote deel wordt dan ook toegekend. Van alle in de eerste 8 maanden van 2015 afgehandelde aanvragen is 87% gehonoreerd, 7% is geweigerd en 6% is door de werkgever ingetrokken. We gaven 98% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (doelstelling 90%). 93,5% van de verzoeken om advies is tijdig afgehandeld.