Ontslagaanvragen 2015

 2015 t/m aug.2014 t/m aug.
 Aantal%Aantal%
Aantal ingediende ontslagaanvragen25.600 29.900 
Oud recht (BBA)22.900   
Nieuw recht (Wwz)2.700   
     
Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen27.900 30.000 
Oud recht (BBA)26.700   
Nieuw recht (Wwz)1.200   
     
Resultaat afwikkeling ontslagaanvragen    
Ontslagvergunning verleend13.80049%15.90053%
Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken8.70031%8.60029%
Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie2.3008%2.9009%
Ontslagvergunning afgewezen3.00011%2.6009%
Nog te bepalen1000%00%
 

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst zonder instemming van de betrokken werknemer willen beĆ«indigen, kunnen een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. De ontslagtoets voorkomt dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een redelijke grond voor is of dat de verkeerde mensen worden ontslagen. Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gewijzigd. Sindsdien kunnen werkgevers in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen in verband met persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter.

In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we minder ontslagaanvragen ontvangen dan in dezelfde periode in 2014. Deze daling doet zich vooral voor bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het lijkt erop dat werkgevers weer iets positiever gestemd zijn over het economisch herstel. Werkgevers hebben, vermoedelijk vanwege de recente wijzigingen in het ontslagrecht, veel ontslagaanvragen in juni ingediend (in juni was de instroom 70% hoger dan de gemiddelde maandelijkse instroom in 2015). Deze aanvragen zijn afgehandeld volgens het oude recht van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), waarin werkgevers geen transitievergoeding verschuldigd waren aan werknemers. De instroom in juli en augustus was tijdelijk lager.

We gaven 87% van de ontslagvergunningen (volgens het oude recht) binnen 6 weken af (de doelstelling is 82%). In juli en augustus bedroeg de tijdigheid van de afhandeling van ontslagvergunningen (volgens het nieuwe recht) ook 87%. Een deel van de als niet-tijdig geregistreerde gevallen bestaat uit zaken die verschoonbaar zijn, bijvoorbeeld omdat een werknemer op vakantie is als we de ontslagaanvraag afhandelen. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 95%.