Ingekochte re-integratietrajecten 2015

 20152014201320122011
 t/m aug.    
WAO372549605735929
Ziektewet7.92613.84110.7919.2674.743
oWajong/nWajong7.32511.59510.5948.9778.654
WIA3.3575.4114.7904.2192.041
      
Totaal18.98031.39626.78023.19816.367

UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 18.980 re-integratiediensten ingekocht, zoals trajecten en scholing. De uitgaven hiervoor bedroegen € 60,5 miljoen. De uitgaven voor re-integratie zullen naar verwachting in 2015 op € 96 miljoen uitkomen.

Het budget voor werkvoorzieningen is als gevolg van activiteiten voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid verlaagd naar € 87,3 miljoen. De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de eerste 8 maanden van 2015 bedroegen € 49,1 miljoen. We verwachten in 2015 in totaal € 80,0 miljoen uit te geven en daarmee dus binnen het jaarbudget te blijven.