Proefplaatsingen 2015

 2015 t/m aug.
WW7.041
Wajong4.837
WIA/WGA712
WAO en WAZ121
Ziektewet14
  
Totaal12.725

Werkgevers zijn soms huiverig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die een uitkering van UWV ontvangen, kunnen met behoud van die uitkering gedurende 2 maanden op een proefplaatsing werken. Dat is meestal genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is.

Op basis van eerdere interne evaluaties is gebleken dat 80% van de beslissingen over de toekenning van een proefplaatsing voor WW’ers binnen 2 weken wordt afgehandeld. Bij de Wajong wordt 80% van de beslissingen binnen 4 weken afgehandeld. Binnen 8 weken zijn alle beslissingen afgerond.