Resultaten extra dienstverlening voor 50-plussers 2015

 RamingResultaat
 20152015 
  t/m aug.
Instroom deelnemers netwerktrainingen40.00027.700
Instroom deelnemers individuele begeleiding3.0001.519
Deelnemers inspiratiedagen werkzoekenden3.500*0
Verstrekte scholingsvouchers5.5005.959
Verstrekte plaatsingsfees7.5005.146

De eerste inspiratiedagen voor 2015 staan gepland in het najaar.

 

Ons doel is dit jaar in totaal 54.400 ouderen uit te laten stromen naar werk. Dankzij het extra budget dat het ministerie van SZW ons beschikbaar stelt, kunnen we werklozen van 50 jaar of ouder die langer dan 3 maanden werkloos zijn, bij hun zoektocht naar werk extra ondersteunen in de vorm van netwerktrainingen, inspiratiedagen of individuele begeleiding. Daarnaast kunnen oudere werkzoekenden een scholingsvoucher van maximaal € 1.000 aanvragen waarmee ze een opleiding kunnen bekostigen als er uitzicht is op een baan. Private intermediairs zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen, kunnen een plaatsingsfee aanvragen. Deze subsidie kan oplopen tot een maximum van € 1.500. De tabel toont het gebruik van deze instrumenten.

In de eerste 8 maanden van 2015 stroomden bijna 55.600 50-plussers in in deze extra dienstverlening; dat is 14,0% meer dan geraamd. In dezelfde periode stroomden bijna 35.600 50-plussers uit naar werk, 12,9% meer dan geraamd.