Plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten 2015

Traject gestart inResultaat 2015 t/m augustus
201227%
201324%
201415%

Met het plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten meten we hoeveel gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar hebben geleid tot een plaatsing in een betaalde baan na afronding van het re-integratietraject. Omdat een re-integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. De prestatie-indicator in 2015 heeft daarom betrekking op trajecten gestart in 2012.

Van de klanten met een arbeidsbeperking die in 2012 aan een re-integratietraject zijn begonnen, heeft inmiddels 27% een betaalde baan gevonden na afronding van een re-integratietraject. Voor de in 2013 en 2014 gestarte trajecten is dat tot nu toe respectievelijk 24% en 15%. Deze beide percentages zullen nog stijgen, omdat veel van deze trajecten nog niet zijn afgerond. We verwachten dat de percentages voor 2013 en 2014 uiteindelijk uitkomen boven het percentage van trajecten gestart in 2012.

Het plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten zal naar verwachting in 2015 niet verder toenemen. Hiermee wordt de afgesproken norm van 31% in 2015 niet gehaald. Dit komt vooral doordat het vanwege de economische situatie voor re-integratiebedrijven moeilijk is om plaatsingen te realiseren en doordat sinds 2012 meer trajecten zijn ingekocht voor mensen met een WIA- of Ziektewet-uitkering. Het plaatsingsresultaat voor deze groepen is, historisch gezien, lager dan voor de Wajong omdat het voor hen moeilijk is weer werk te vinden. Bij de WIA gaat het vaak om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep zijn de aandacht en faciliteiten helaas minder groot dan voor Wajongers. Voor WIA’ers is het daardoor moeilijker werk te vinden. De intensivering voor de Ziektewet is het gevolg van een beleidswijziging om meer mensen met een Ziektewet-uitkering aan het werk te helpen. Bij de Ziektewet gaat het om trajecten die worden ingekocht voor mensen die geen eigen werkgever (meer) hebben. Ook voor hen is het relatief moeilijk weer werk te vinden.