Uitstroom naar werk van WW’ers 2015

 20152014
 t/m aug.t/m aug.
Totaal aantal naar werk uitgestroomde WW'ers 179.800174.000
Werkzoekenden jonger dan 27 jaar25.80027.800
Werkzoekenden van 27 tot 50 jaar113.800111.000
Werkzoekenden van 50 jaar en ouder40.20035.200
   
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige9.1009.100

UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van (ander) werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Om te bereiken dat werkzoekenden en werkgevers elkaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vinden, brengen we vraag en aanbod bij elkaar, veelal online. In de eerste 8 maanden van 2015 vonden 179.800 werkzoekenden met een WW-uitkering mede dankzij onze dienstverlening een baan. Dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Hiermee zitten we op koers om onze doelstelling voor dit jaar te halen: werk voor minstens 220.000 WW’ers.