Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen 2015

  2015 t/m augustus
  Aantal %
Afgeronde eerstejaars Ziektewet-beoordelingen 26.600 100%
Doorstroom naar tweede Ziektewet-jaar 15.400 58%
Geen recht op Ziektewet-uitkering: minder dan 35% arbeidsongeschikt 9.400 35%
Geen recht op Ziektewet-uitkering: tijdens de beoordeling hersteld verklaard voor eigen werk en minder dan 35% arbeidsongeschikt 1.800 7%
Overig 0 0%
 

Op basis van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) voert UWV na 44 weken ziekte een eerstejaars Ziektewet-beoordeling uit. Als we daarbij vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in algemeen geaccepteerde arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet-uitkering. (Het maatmanloon is het loon dat een gezonde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring gewoonlijk verdient.)

We willen 90% van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen vóór de ingangsdatum van het tweede Ziektewet-jaar afhandelen. In de eerste 8 maanden van 2015 is in totaal 82% van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen tijdig uitgevoerd. Dat we onze doelstelling nog niet halen, komt vooral doordat zich meer eerstejaars Ziektewet-beoordelingen hebben aangediend dan verwacht. Ook speelt een rol dat we verder investeren in uitstroom uit de Ziektewet vóór de 44e week. De focus wordt verlegd van verzuimbegeleiding naar re-integratiebegeleiding en/of herstelbegeleiding in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo nodigen we in een pilot met verkorte spreekuren vangnetters zo snel mogelijk op het spreekuur uit. De eerste tussenresultaten van deze pilot laten zien dat we op die manier meer vangnetters in het begin van de Ziektewet-periode zien en dat zij ook sneller uit de uitkering stromen. We hebben tot en met augustus 2015 wel 11% meer eerstejaars Ziektewet-beoordelingen verricht dan verwacht.