Uitkeringen 2015

 20152014%
 t/m aug.t/m aug. 
WW   
Nieuwe uitkeringen390.300404.000-3%
Beëindigde uitkeringen411.600411.3000%
Lopende uitkeringen419.600430.400-3%
    
WIA   
Nieuwe uitkeringen23.20024.300-4%
Beëindigde uitkeringen10.5009.40012%
Lopende uitkeringen222.500201.60010%
    
WAO   
Nieuwe uitkeringen700800-8%
Beëindigde uitkeringen18.80020.300-7%
Lopende uitkeringen324.800353.500-8%
    
WAZ   
Nieuwe uitkeringen100100-19%
Beëindigde uitkeringen1.4001.700-19%
Lopende uitkeringen15.80017.900-12%
    
Wajong   
Nieuwe uitkeringen3.40011.400-70%
Beëindigde uitkeringen4.4003.70019%
Lopende uitkeringen249.700246.5001%
    
Ziektewet*   
Nieuwe uitkeringen132.000131.3001%
Beëindigde uitkeringen183.900175.5005%
Lopende uitkeringen87.90093.100-6%
    
Wazo (excl. ZEZ)   
Nieuwe uitkeringen89.00090.700-2%
Beëindigde uitkeringen90.00092.500-3%
Lopende uitkeringen39.70040.600-2%

Exclusief ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.

 

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,4 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.