Wazo 2015

 ToekenningenBeëindigingenLopende
   uitkeringen
   einde jaar
2006146.000139.00041.000
2007129.000134.00042.000
2008137.000136.00043.000
2009140.000140.00043.000
2010139.000141.00043.000
2011137.000145.00043.000
2012135.000136.00042.000
2013134.000133.00040.000
2014 (incl. ZEZ)*140.000143.00044.000
2015 t/m aug. (incl. ZEZ)*89.00090.00040.000

Met ingang van 2014 worden ook de ZEZ-uitkeringen meegerekend. Vrouwen die als zelfstandige werken, krijgen wegens zwangerschapsverlof een uitkering volgens de Regeling zelfstandig en zwanger (ZEZ).

 

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal mensen met een Wazo-uitkering was eind augustus 2015 met 39.700 lager dan eind 2014 (43.600). Deze aantallen zijn inclusief de uitkeringen wegens zwangerschapsverlof voor vrouwen die als zelfstandige werken, volgens de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).

In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we 89.000 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend (eerste 8 maanden van 2014: 91.200). Het ging hierbij vrijwel geheel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters: 82.000 tegenover 84.100 in de eerste 8 maanden van 2014. Er zijn 600 uitkeringen wegens pleegzorg- of adoptieverlof toegekend (ook 600 in de eerste 8 maanden van 2014). Er werden 6.400 uitkeringen toegekend wegens zwangerschapsverlof van zelfstandigen (6.500 in de eerste 8 maanden van 2014).