Uitstroom uit de Ziektewet 2015

Vangnetcategorie2015*2014
 t/m aug.t/m aug.
Zwangerschap48.90051.300
Uitzendkrachten16.40015.100
Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)5.4004.700
Ontslag (einde dienstverband)24.30025.600
Zieke werklozen59.90053.600
Vrijwillig verzekerden3.7003.500
Overig25.30022.200
   
Totaal183.900176.000

In 2014 is UWV begonnen met een andere administratieve indeling van vangnetgroepen. In verband met technische onvolkomenheden begin 2014 was het noodzakelijk om de cijfers over de eerste 8 maanden van 2014 met terugwerkende kracht te corrigeren.

 

Het aantal beƫindigde Ziektewet-uitkeringen nam in de eerste 8 maanden van 2015 met 5% toe tot 183.900. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieƫn binnen de uitstroom uit de Ziektewet.