Ontwikkeling toekenningen Ziektewet 2015

 UitzendkrachtenWerklozenOverigen
2003129.40065.200136.200
2004118.70076.800125.500
2005162.20072.800121.900
2006174.90067.700147.700
2007183.90032.800124.000
2008170.10020.600136.500
2009122.30022.000148.900
201096.30028.600156.300
201187.40028.400157.600
201272.80029.800157.800
201323.60032.200154.800
201417.00039.200146.300
2015 t/m augustus11.30027.60093.100

In de eerste 8 maanden van 2015 zijn nog geen 1% meer Ziektewet-uitkeringen toegekend dan in de eerste 8 maanden van 2014: 132.00 tegenover 131.300. Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. UWV vervult voor deze mensen de rol van arbodienst. De meeste Ziektewet-uitkeringen werden toegekend aan zwangere vrouwen die voor of tijdens hun zwangerschapsverlof ziek werden (33%) en aan zieke WW’ers (21%). Het aantal uitzendkrachten dat een Ziektewet-uitkering krijgt, daalt de laatste jaren fors. Dit komt doordat enkele grote uitzendconcerns in 2013 overstapten naar het eigenrisicodragerschap.