Ontwikkeling WAZ 2015

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
20036.9007.20055.900
20046.2006.60055.500
20054.7006.90053.400
20061.2007.30047.300
20071.2005.50043.000
20086004.90038.700
20093004.70034.300
20102004.00030.400
20112004.60026.000
20122003.70022.500
20131003.10019.600
20141002.50017.200
2015 t/m augustus601.40015.800

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) geeft recht op een uitkering op minimumniveau als een zelfstandige langdurig arbeidsongeschikt is. Het aantal mensen met een WAZ-uitkering is in de eerste 8 maanden van 2015 met 1.400 verder gedaald tot 15.800. Dit komt doordat per 1 augustus 2005 de toegang tot de WAZ is gesloten; er komen vrijwel geen nieuwe klanten meer bij.

De instroom die nog plaatsvindt, is een gevolg van overloop uit andere wetten en herleving van oude rechten. In de eerste 8 maanden van 2015 werden 60 nieuwe WAZ-uitkeringen toegekend. Het overgrote deel van alle klanten met een WAZ-uitkering is 55 jaar of ouder.