Ontwikkeling Wajong 2015

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
20038.2004.400138.500
20049.4004.900142.600
200510.4005.600147.200
200613.6004.900155.900
200715.3004.400166.800
200816.1004.300178.600
200917.6004.300192.000
201017.8004.600205.100
201116.3005.200216.200
201215.3005.100226.500
201317.7005.500238.700
201417.4005.700250.600
2015 t/m augustus3.4004.400249.700

De Wajong is er voor mensen die al vóór hun 17e jaar arbeidsongeschikt waren, of dat tijdens de opleiding/studie werden. Het aantal klanten met een Wajong-uitkering neemt al jaren toe. Tot en met 2009 gold de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (de oude Wajong of oWajong). Op 1 januari 2010 werd de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de nieuwe Wajong of nWajong) van kracht. Bij deze wet lag de nadruk op het arbeidsvermogen van Wajongers. Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015). Deze wet is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet over arbeidsvermogen beschikken en dit ook nooit kunnen ontwikkelen. Nieuwe jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen sinds 2015 onder de Participatiewet en daarmee onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Als gevolg van deze wijzigingen nam het aantal nieuwe Wajong-uitkeringen fors af.

In de eerste 8 maanden van 2015 kenden we 818 nieuwe uitkeringen voor de Wajong 2015 toe en beëindigden we er 11, dus waren er eind augustus 807 lopende Wajong 2015-uitkeringen.

In dezelfde periode is het aantal klanten met een oude Wajong-uitkering met 2.200 gedaald tot 181.700. Er werden 800 oude Wajong-uitkeringen toegekend en 3.000 oude Wajong-uitkeringen beëindigd.

De instroom in de nieuwe Wajong bedroeg 1.800 in de eerste 8 maanden van 2015. Eind augustus 2015 waren er 67.200 mensen met een uitkering krachtens de nieuwe Wajong. Van 1.400 mensen met een nWajong-uitkering werd de uitkering beëindigd.

Het totaal aantal lopende Wajong-uitkeringen is eind augustus 2015 met 249.700 iets lager dan eind 2014 (250.600).