Ontwikkeling WAO 2015

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
200366.30083.200785.600
200459.20078.900765.800
200519.90082.300703.100
200611.00075.000639.000
200711.70054.700596.000
20088.20046.100558.100
20095.60042.000521.700
20104.30039.700486.300
20113.10045.500443.900
20122.20039.900406.200
20131.00034.500373.100
20141.00031.200343.000
2015 t/m augustus70018.800324.800

Het totaal aantal WAO-uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2015 met 18.200 gedaald tot 324.800. De meeste klanten met een WAO-uitkering zijn 45 jaar of ouder. De totale uitstroom was 18.800. De daling wordt veroorzaakt door het stopzetten van uitkeringen als gevolg van vooral pensionering en overlijden.

De instroom (met 700) in de WAO bestaat alleen nog uit klanten van wie het recht op een uitkering al van vóór 2005 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA.