Ontwikkeling WIA 2015

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
200621.0002.000*19.100
200722.3003.00038.400
200824.9004.10059.400
200929.3006.00082.800
201035.6008.500110.100
201137.9009.800138.400
201233.90010.800161.700
201337.10012.700186.500
201436.90014.100209.600
2015 t/m augustus23.20010.500222.500

Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopende bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.

 

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit 2 regelingen: de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA-uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we 23.200 nieuwe WIA-uitkeringen verstrekt, het gaat daarbij om 17.600 WGA-uitkeringen en 5.600 IVA-uitkeringen. Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg in de eerste 8 maanden van 2015 met 12.900 (5.200 WGA-uitkeringen en 7.700 IVA-uitkeringen) tot in totaal 225.500. Dat is ten opzichte van eind augustus 2014 een stijging met 10% (WGA met 7% en IVA met 18%).

Dat het aantal WIA-uitkeringen nog steeds stijgt, is volgens verwachting. De WIA bestaat pas 9 jaar en is als wet nog steeds in opbouw. Het WIA-bestand heeft nog geen normale leeftijdsopbouw, daardoor bereiken relatief weinig WIA’ers nu al de pensioengerechtigde leeftijd. De komende 2 decennia zal de uitstroom gestaag toenemen in relatie tot de instroom. Pas na 2040 zal het aantal lopende uitkeringen stabiliseren.