Ontwikkeling WW 2015

 InstroomUitstroomLopende
    uitkeringen
   einde jaar
2003418.700343.000280.300
2004426.200383.600321.700
2005376.400392.100306.700
2006311.100369.800249.200
2007253.000311.200192.000
2008242.100262.800170.800
2009427.600328.600269.900
2010414.600420.800263.700
2011414.000407.900269.900
2012502.500432.200340.200
2013613.200515.700437.700
2014605.200602.000440.800
2015 t/m augustus390.300411.600419.600

Dankzij een voorzichtig economisch herstel is het aantal WW-uitkeringen in de eerste 8 maanden van 2015 met bijna 5% gedaald. Was er eind 2014 nog sprake van 440.800 lopende WW-uitkeringen, eind augustus 2015 waren het er nog 419.600. UWV heeft iets minder (4%) beslissingen genomen over het recht op een WW-uitkering dan in de eerste 8 maanden van 2014: 443.100 tegenover 463.700. We kenden 390.300 nieuwe WW-uitkeringen toe, iets minder (3%) dan in de eerste 8 maanden van 2014 (404.000).

Het aantal lopende uitkeringen nam af tot 419.600, 3% minder dan eind augustus 2014 (443.290). Deze daling is een gevolg van een licht economisch herstel. Het aantal lopende uitkeringen nam af in alle leeftijdsgroepen, behalve in de groepen van 55 tot en met 64 jaar en 65 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd. Het aantal lopende uitkeringen was het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 54 jaar (123.800) en in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder (135.600, inclusief 2.700 65-jarigen).

Het aantal beëindigde uitkeringen was met 411.600 vrijwel gelijk aan de uitstroom in de eerste 8 maanden van 2014. Het aantal beëindigde uitkeringen was het grootst in de leeftijdsgroep 25 tot en met 34 jaar (117.000). De relatief grootste stijging van de uitstroom deed zich voor bij de groep van 65 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd (70%), gevolgd door de groep van 55 tot en met 64 jaar (19%) en de groep van 45 tot en met 54 jaar (10%). In de andere leeftijdscategorieën daalde het aantal beëindigde uitkeringen, het meest in de categorie 15 tot en met 24 jaar (16%).