Fraude henneptelers en webcamperformers

Een fenomeen waarnaar we onderzoek doen, is fraude in combinatie met hennepteelt. In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we aan 119 burgers een boete opgelegd omdat zij naast hun uitkering inkomsten hadden uit hennepteelt; we hebben daarbij voor een bedrag van € 0,3 miljoen teruggevorderd. Er lopen nog 191 onderzoeken.

Een ander fenomeen waarnaar we onderzoek doen, betreft uitkeringsgerechtigden die activiteiten hebben verricht als webcamperformer zonder dat zij de daarmee verworven inkomsten aan UWV hebben gemeld. Vooralsnog komen 577 zaken in aanmerking voor onderzoek. In 75 zaken is het onderzoek inmiddels gestart.