Participatiewet – aanvraag beoordeling arbeidsvermogen 2015

In mei 2015 heeft de staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over wijzigingen bij de beoordelingen Participatiewet en de wijze waarop deze gefinancierd worden. Deze wijzigingen moeten het voor burgers eenvoudiger maken om duidelijkheid te krijgen over de vraag of men in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering of behoort tot de doelgroep banenafspraak. Ze moeten er ook toe leiden dat de gemeentelijke doelgroep sneller wordt opgenomen in het doelgroepregister voor de extra banen die werkgevers creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Sinds 1 juli 2015 voert UWV daarom de Beoordeling arbeidsvermogen uit; dit is een combinatie van de claimbeoordeling Wajong 2015, de Indicatie banenafspraak en in voorkomende gevallen de Signalering beschut werk. Bij deze beoordeling, die we verrichten op verzoek van een burger zelf of van de gemeente, onderzoeken we of iemand arbeidsvermogen heeft en in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, en indien dat niet het geval is, of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie worden mensen opgenomen in het doelgroepregister. Als uit de beoordeling blijkt dat de persoon in kwestie geen arbeidsvermogen heeft, dan bekijken wij of hij een Wajong-uitkering kan krijgen. Uitgangspunt is dat de burger slechts 1 aanvraag hoeft te doen en maar 1 keer beoordeeld wordt.

Tot en met augustus zijn er 400 aanvragen ingediend voor een Beoordeling arbeidsvermogen gerelateerd aan een Wajong-beoordeling. Daarnaast ontvingen we 2.400 aanvragen gerelateerd aan een Indicatie banenafspraak, waarvan 1.900 in juli en augustus.