Doelmatige uitvoerder 2015

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (het bedrag dat we uitgeven aan onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In de eerste 8 maanden van 2015 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.170,0 miljoen. Dat is 6,7% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. We staan voor de opgave om ook in de periode 2012‒2018 omvangrijke bezuinigingen door te voeren, voor in totaal ongeveer € 489 miljoen. De bezuinigingen tot en met 2015 bedragen € 401 miljoen. In de periode 2016‒2018 moeten we nog eens € 88 miljoen bezuinigen.

Onze reguliere uitvoeringskosten (het bedrag exclusief bijzondere lasten, project- en frictiekosten) waren in de eerste 8 maanden van 2015 met € 1.080,7 miljoen vrijwel gelijk aan die in de eerste 8 maanden van 2014 (€ 1.081,6 miljoen). Over de eerste 8 maanden van 2015 is een budgetonderschrijding van € 47,3 miljoen gerealiseerd (4,2%).