Crisisorganisatie UWV

Om effectief op te kunnen treden ingeval van een (dreigende) crisis, zoals de langdurige uitval van online bereikbaarheid, heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De crisisorganisatie opereert zowel op centraal als decentraal niveau. Het centraal crisisteam staat onder leiding van de Raad van Bestuur. In de districten en op het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. De crisisteams worden ondersteund door supportteams. Deze teams oefenen eenmaal per jaar een aan de praktijk ontleend scenario. Door deze oefeningen blijven de crisisteams in staat doelmatig, adequaat en effectief op te treden in crisissituaties.

Eind maart 2015 zijn alle crisisteamvoorzitters bijeen geweest om ervaringen uit te wisselen en zijn er afspraken gemaakt over het verder professionaliseren en verbeteren van de crisisorganisatie. De beheerders van de crisisorganisatie hebben de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het ministerie van Veiligheid en Justitie bezocht om ervaringen uit te wisselen op het gebied van crisisbeheersing. In de eerste 8 maanden van 2015 is in 4 districten een crisisoefening gehouden. De divisies van UWV gaan 18 ketencalamiteitenplannen opleveren. Het eerste ketencalamiteitenplan, voor het bedrijfsproces behorende bij de Keten aanvraag bijstand/IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), is inmiddels opgeleverd.