Autorisatiebeheer 2015

UWV beheert een grote hoeveelheid gegevens over uitkeringsgerechtigden en werknemers die vertrouwelijk moeten worden behandeld. Het is daarom belangrijk dat gebruikers uitsluitend toegang krijgen tot de functionaliteit van applicaties die ze nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. Het ministerie van SZW heeft UWV verzocht prioriteit te geven aan het verbeteren van het autorisatiebeheer. Eind 2013 is hiertoe het project Sluitend autorisatiebeheer gestart, waarmee sindsdien grote vorderingen zijn gemaakt. Eind december 2014 waren alle verschillen tussen formele en feitelijk aanwezige autorisaties opgelost of verklaard. Het UWV-brede autorisatieproces en de decentrale autorisatieprocessen bij de verschillende bedrijfsonderdelen zijn herijkt.

Begin 2015 is het implementatietraject van beheersings- en controlemaatregelen voor 6 bedrijfskritieke applicaties geëvalueerd, waarna de uitrol is gestart. Inmiddels zijn 105 van de 117 risicovolle applicaties aangesloten op het autorisatiebeheersysteem (ABS) en het verschillenanalysesysteem (CPUA). Dit is meer dan een verdubbeling van het aantal aangesloten applicaties sinds begin 2015. Hiermee is het centrale inzicht in het autorisatieproces vergroot en is betere beheersing mogelijk. De Raad van Bestuur heeft opdracht gegeven om vóór eind 2015 de uitrol van sluitend autorisatiebeheer te realiseren. Met uitzondering van de systemen bij Excasso wordt dit gerealiseerd. Bij Excasso wordt dit in het eerste kwartaal van 2016 verwacht.

De aandacht blijft gevestigd op het overdragen van de verantwoordelijkheden aan de staande organisatie en het borgen van de centrale ondersteuningsfunctie voor autorisatiebeheer. Met ingang van oktober wordt extra capaciteit ingezet om de centrale verantwoordelijkheid op het gebied van autorisatiebeheer vorm te geven.