Governance 2015

De bescherming van klantgegevens heeft hoge prioriteit binnen UWV. We zorgen voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat de privacy van klanten niet wordt aangetast. Iedere manager heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. De nieuwe governancestructuur voor (informatie)beveiliging en privacy (IB&P) verbindt de diverse bedrijfsonderdelen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Centraal staat dat gegevensbescherming een integraal en onlosmakelijk onderdeel is van de bedrijfsvoering en dienstverlening van UWV. In april 2015 is als eerste stap de coalitie IB&P opgericht, waarin verschillende disciplines op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn vertegenwoordigd. De coalitie heeft tot taak het informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid richting te geven, en de aansluiting tussen beleid, projecten en uitvoering te borgen. De uitrol van de nieuwe governancestructuur zal heel 2015 en een deel van 2016 beslaan.