Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging is een permanente uitdaging. De steeds verdergaande en snellere technische ontwikkeling van gegevensdragers, het streven van overheden en bedrijven om de dienstverlening met online dienstverlening in te richten, de tendens om meer en meer geautoriseerde databases aan elkaar te verbinden, het toenemend aantal (hack)incidenten met digitale aanvallen op gegevensdragers en incidenten met gegevenslekken onderstrepen de noodzaak van adequate gegevensbescherming. De verwachting is dat de bedreigingen in de toekomst eerder zullen toenemen dan afnemen. We zijn dan ook continu bezig de beveiliging verder te verbeteren en te borgen in de staande uitvoering. We hebben concrete resultaten geboekt op zowel technisch als organisatorisch niveau.