ICT: versterken samenwerking met externe organisaties 2015

De met de Compacte Rijksdienst ingezette ontwikkeling om ook op ICT-gebied meer samen te werken, wordt voortgezet. We zoeken daarbij de samenwerking met andere grote uitvoerders zoals de Belastingdienst. Naast samenwerking op concrete voorzieningen en processen is er ook aandacht voor strategische samenwerking op de langere termijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om beveiliging van de ICT-infrastructuur volgens de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en het gezamenlijk inkopen van voorzieningen die doorgaans via langlopende contracten worden verworven.

UWV participeert, samen met 14 andere organisaties in de overheidssector, in de Manifestgroep. Kenmerkend voor deze organisaties is dat zij direct contact hebben met burgers en bedrijven en dat zij verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de overheidsdata en datastromen. De deelnemers streven gezamenlijk naar een zorgvuldige, efficiĆ«nte, betrouwbare en transparante uitvoering en inrichting van gegevensmanagement en gegevensstromen.