Stabiliteit, continuïteit en beveiliging 2015

ICT is de ruggengraat van onze dienstverlening. Onze systemen moeten voldoende stabiel, ofwel betrouwbaar, functioneren. Daarnaast is het belangrijk dat ze voldoende beschikbaar zijn. Goed technisch onderhoud is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Verder is essentieel dat de systemen goed beveiligd zijn. UWV maakt op grote schaal gebruik van vaak gevoelige persoonsgegevens. Onbevoegden binnen en buiten UWV mogen geen enkele toegang tot deze gegevens hebben. We treffen maatregelen om onderhoud, stabiliteit, continuïteit en beveiliging van onze ICT-systemen structureel te verbeteren. Feitelijk staan alle veranderingen in het systeemlandschap in het teken van het continuïteitsmanagement.

Onderhoud en verbetering

Het programma Groot onderhoud richt zich op technische modernisering van een groot aantal systemen, onder regie van het directoraat ICT. Na oplevering van het systeem aan de eigenaar is deze verder verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud. Voor 2015 resten nog een aantal upgrades van systemen die bijzondere aandacht behoeven. In het programma is goede voortgang geboekt. Een mijlpaal was de oplevering in juli van een verbeterde versie van het elektronisch archief EAED (Elektronisch archief elektronisch dossier). Een belangrijke technische modernisering van werk.nl is vorig jaar afgerond. Op basis daarvan worden nu de modernisering van de overige technologie en de verbetering van de applicatie aangepakt, dit zal verder bijdragen aan een structureel geborgde stabiliteit van werk.nl.

Ketenbeschikbaarheid

We monitoren de belangrijkste ketens van systemen. De afgelopen periode scoorden vrijwel alle gemonitorde ketens conform de norm. Ketenmonitoring is een dynamisch proces dat voortdurend wordt geoptimaliseerd.

Vernieuwing Kantoorautomatisering, werkplekken en netwerken (KWN)

Dit omvangrijke programma realiseert een belangrijke besparing en moderniseert de infrastructuur waarmee medewerkers in het hele land werken. De migratie naar de nieuwe dienstverlening via het deelproject Transitie en transformatie verliep voor een groot deel in het voorziene tempo. In februari zijn de laatste werkplekken gemigreerd. De laatste verbeteringen in de bestaande infrastructuur zijn intussen afgerond.