ICT: enorme opgave 2015

UWV staat op ICT-gebied voor een enorme opgave. De eerder door ons geformuleerde ICT-doelstellingen zijn nog steeds van kracht: we geven prioriteit aan stabiliteit en informatiebeveiliging, we digitaliseren een groot deel van onze dienstverlening en automatiseren onze werkprocessen.

Onze ICT-strategie gaat ervan uit dat we de huidige systemen langer gebruiken. We moderniseren het ICT-landschap in overzichtelijke stappen en streven naar vereenvoudiging en verbetering van functionaliteit. Daardoor vermijden we risicovolle en kostbare trajecten voor de aanschaf en implementatie van nieuwe producten. Zo kunnen we maximaal inzetten op het robuuster maken van het ICT-landschap en toch voldoende capaciteit overhouden voor wijzigingen in verband met nieuwe wet- en regelgeving en verbetering van functionaliteiten. Door de bezuinigingstaakstellingen van de afgelopen jaren is de online dienstverlening een grotere rol gaan spelen in de dienstverlening aan de klant en zijn interne processen steeds verder geautomatiseerd. De stabiliteit en beschikbaarheid van de ICT-systemen is daardoor van doorslaggevend belang bij de bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit vereist forse investeringen en brengt een relatief hoge beheerslast met zich mee. Met het ministerie van SZW zijn afspraken gemaakt over het verhogen van het investeringsbudget naar € 50 miljoen per jaar. Dit is een belangrijke eerste stap als het gaat om de middelen die nodig zijn om het ICT-landschap op niveau te brengen en te houden.