Project Wijzigen oude WW 2015

Het project Wijzigen oude WW (WOWW) zorgt ervoor dat UWV in staat is de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit te voeren. Alle aanpassingen voor de wetswijzigingen per 1 juli 2015 zijn succesvol geïmplementeerd. In aanloop naar de wijziging heeft UWV intensief ingezet op optimale communicatie richting klant en medewerker. De content van uwv.nl is geactualiseerd. Er zijn animaties, instructiefilmpjes en visuele ondersteuning gerealiseerd ter aanvulling op de tekst. Zo zijn er video’s over sollicitatieplicht, tijdelijke contracten en animaties over inkomstenopgave, rekenvoorbeeld WW-uitkering en dagloonberekening op uwv.nl geplaatst. Via Twitter zijn de video’s en de wijziging van de WW extra onder de aandacht gebracht. In de reguliere massamediale duidelijkheidscampagne zijn uitingen meegenomen om te wijzen op de wijzigingen in de WW.

De aanpassingen voor de duurverkorting van de WW, wijzigingen in de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) en in de faillissementsuitkering WW per 1 januari 2016 verlopen conform planning.