BKWI

UWV, SVB en de gemeenten hebben vanuit de wet SUWI een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de voorziening Suwinet. Via Suwinet kunnen de ketenpartners en in beperkte mate andere overheidsorganisaties die via het aansluitprotocol beperkte toegang tot gegevens via Suwinet hebben gekregen, gegevens van de ketenpartners inzien. Dit leidt tot een effici├źntere en effectievere dienstverlening door de SUWI-partijen (UWV, SVB en gemeenten), verlaagt de administratieve lasten van de burger en vergroot de kans om fraude te detecteren. UWV heeft volgens de wet de verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van Suwinet. Het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI), een onderdeel van UWV, voert deze taken uit.

In 2014 heeft BKWI een actieve bijdrage geleverd aan het programmaplan Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet, met 14 maatregelen om deze veiligheid te verhogen. Over de uitwerking van de maatregelen is het ministerie van SZW ook in de eerste 8 maanden van 2015 ge├»nformeerd door het Opdrachtgeversberaad (VNG, SVB en UWV).