De loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhouding van werknemers, uitkeringsgerechtigden en pensioenontvangers. Meer dan 60% van alle ontvangsten van de Belastingdienst komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en pensioenverstrekkers indienen. Jaarlijks vinden meer dan 20 miljard gegevens hun weg naar een grote schare afnemers.

Doelstelling van de loonaangifteketen is het verlagen van de administratieve lasten voor inhoudingsplichtigen en het verminderen van de uitvoeringskosten voor afnemers van gegevens. De gegevens die de keten voortbrengt, worden onder andere gebruikt om het burgers gemakkelijker te maken om aan verplichtingen te voldoen en rechten te claimen. Voorbeelden zijn de vooraf ingevulde aangifte voor de inkomstenbelasting en vooraf ingevulde aanvraagformulieren voor uitkeringen.