Cliëntenraden gewaardeerde partners 2015

Cliëntenraden staan in nauw contact met onze klanten en zijn daarom belangrijke ‘ogen en oren’. De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor krijgen zij de benodigde informatie. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden.

In de eerste 8 maanden hebben we 3 adviezen gevraagd aan de Centrale Cliëntenraad: over de beleidsregel Elektronische dienstverlening, het project Vangnet beperkt- en niet-digivaardigen en het UWV conceptjaarplan 2016. De raad heeft in deze periode 3 ongevraagde adviezen afgegeven: over het handhavingsbeleid, informatie voor werkzoekenden over hun inschrijving en de reiskostenvergoeding bij het opzetten van gezamenlijke cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio’s.

We informeren de raden regelmatig over nieuwe wet- en regelgeving. Dat doen we via de website van de cliëntenraden, maar ook in de diverse overleggen die plaatsvinden tussen de cliëntenraden en UWV. Zaken die besproken worden met de cliëntenraden zijn onder andere de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid. Ook betrekken we de cliëntenraden bij de communicatie met onze klanten en de diverse pilots die in dit kader worden gestart. Hiervoor organiseren we een groot aantal landelijke bijeenkomsten, waarbij van iedere raad een vertegenwoordiger wordt uitgenodigd.

Naast de reguliere overleggen bezoekt het verantwoordelijk lid van de Raad van Bestuur de Districtscliëntenraden om van gedachten te wisselen over zaken die de raden, en dus onze klanten, bezighouden. De cliëntenraden hebben laten weten dat zij deze bezoeken zeer waarderen en dat zij van mening zijn dat UWV op een professionele manier omgaat met cliëntenparticipatie. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn 3 bezoeken afgelegd.

Het congres Cliëntenparticipatie 2.0 heeft in mei plaatsgevonden. Dit congres is volledig door de cliëntenraadsleden georganiseerd en gefaciliteerd door UWV. De aanwezigen waardeerden het congres zeer positief, het kreeg een 8,6.