Online uitkeringszaken regelen 2015

Burgers kunnen steeds meer uitkeringszaken online regelen. Aanvragen voor een uitkering worden steeds vaker online geregeld in plaats van op papier. Ook gaan we steeds minder informatie op papier verstrekken. Zo kunnen uitkeringsgerechtigden hun betaalspecificatie en jaaropgave raadplegen via Mijn UWV. Hierbij hanteren we het principe digitaal tenzij: alleen klanten die zelf aangeven dat zij behoefte hebben aan een papieren versie (bijvoorbeeld omdat ze niet met een computer overweg kunnen) krijgen nog een papieren exemplaar toegestuurd. Vooral klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering maken gebruik van deze mogelijkheid; klanten met een WW- of Ziektewet-uitkering vragen er veel minder om.

Ook voor informatie en uitleg verwijzen we klanten zo veel mogelijk naar uwv.nl. Burgers die niet goed met een computer overweg kunnen, kunnen ook nog gebruikmaken van brochures. De uitgave van deze brochures wordt nu gefaseerd stopgezet. Klanten die daar behoefte aan hebben, ontvangen dan een flyer waarin we uitleggen hoe ze van onze online dienstverlening gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld als het gaat om het aanvragen van een DigiD en het werken met Mijn UWV en de Werkmap. We ondersteunen deze klanten ook via inloopspreekuren op de vestigingen en via UWV Telefoon. Aan klanten die helemaal niet met een computer overweg kunnen vanwege een beperking, geven we aangepaste papieren brochures. Deze brochures zijn toegesneden op onder meer laaggeletterdheid en bevatten informatieve afbeeldingen. Als eerste in deze brochurelijn is een concept voor Wajongers ontwikkeld. Daarna volgen voor het einde van het jaar brochures voor de overige klantgroepen.

Sinds eind april heeft de landingspagina voor Mijn UWV live op uwv.nl een nieuwe opzet: de pagina toont nu op persoonlijk niveau passende en relevante informatie. Dit is een eerste stap om te komen tot 1 overzichtelijke omgeving waar klanten na 1 keer inloggen terechtkunnen voor alle diensten van UWV.