Online dienstverlening voor werkzoekenden 2015

Iedereen die zich als werkzoekende bij UWV inschrijft, kan gebruikmaken van onze online dienstverlening op werk.nl. De werkzoekende krijgt een persoonlijke, beveiligde Werkmap op werk.nl en kan op die site ook zijn cv plaatsen. We blijven de functionaliteit en het gebruiksgemak van werk.nl verbeteren. We voeren continu onderzoek uit naar de ervaringen van klanten. Dat doen we op verschillende manieren: via klanttevredenheidsonderzoeken, bulletinboards (een online interactief klantenpanel) en onderzoek naar gebruiksgemak. De waardering voor de online dienstverlening voor werkzoekenden stijgt. In augustus zijn opnieuw verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

  • Het cv van een werkzoekende wordt na 80 dagen niet meer verwijderd van werk.nl, maar automatisch verlengd.
  • De lijst met suggesties bij te kiezen beroepen is uitgebreid. Hierdoor kan de klant beter zoeken en gevonden worden.

Werkzoekenden krijgen waar mogelijk alleen die informatie die op hun eigen situatie van toepassing is. Dit doen we door op werk.nl specifieke informatie aan te bieden per doelgroep, zoals WW’ers, WWB’ers en niet-uitkeringsgerechtigden. Voor werkzoekenden hebben we online trainingen en webinars ontwikkeld. Een webinar biedt de mogelijkheid interactief in te spelen op actuele ontwikkelingen en op specifieke behoeftes van klanten. Werkzoekenden inspireren ook elkaar met eigen voorbeelden en ervaringen tijdens webinars.

Eind juli is op uwv.nl de nieuwe ziek- en betermelder live gegaan. De al bestaande betermelder is in deze nieuwe applicatie opgegaan. Klanten in de WW kunnen zich hier digitaal ziek en beter melden. Tegelijkertijd kunnen er via deze applicatie Wazo-aanvragen worden ingediend. De eerste periode geeft een daling te zien van het aantal ziek- en hersteldmeldingen via UWV Telefonie, er worden nu ongeveer 100 meldingen per dag gedaan met de ziek- en betermelder. Sinds juli loopt een proef met een eerste versie van de UWV-app Wegwijzer WW voor klanten met een iPhone. De Android-versie komt in september beschikbaar. Deze app attendeert WW’ers erop dat zij hun inkomsten tijdig moeten doorgeven en geeft informatie en tips op relevante momenten. De meldingen zijn gebaseerd op vragen die WW’ers ons veel stellen en op oorzaken voor boetes, maatregelen en invorderingen. De pilot-app is tot en met augustus al ruim 3.000 keer gedownload.