Ontwikkeling naar online dienstverlening

WW’ers maken veel gebruik van onze online dienstverlening. Onze website werk.nl wordt gemiddeld 3,6 miljoen keer per maand bezocht. Het aantal pageviews per maand bedraagt in de eerste 8 maanden van 2015 ruim 46 miljoen. Onze eerste prioriteit is te zorgen voor een stabiel functionerend werk.nl met een 24x7-beschikbaarheid. De beschikbaarheid van de site is gestegen van gemiddeld 96,5% in 2014 naar 98,9% in de eerste 8 maanden van 2015. De gemiddelde laadtijd per pagina blijft constant op 1,3 seconde.

In januari is de structuur van werk.nl aangepast, waardoor de site overzichtelijker is geworden. Daarnaast zijn aanpassingen gedaan om de informatie duidelijker, begrijpelijker en aantrekkelijker te formuleren. De verbeteringen zijn tot stand gekomen in samenwerking met klanten. Zij hebben de wijzigingen in een proefomgeving getest en zijn daarover tevreden.

In de eerste 8 maanden van 2015 trok uwv.nl ruim 27,1 miljoen bezoeken. Dit is gemiddeld circa 3,4 miljoen bezoeken per maand. De stabiliteit van uwv.nl was in orde, ook op piekmomenten. Deze site was in de eerste 8 maanden gemiddeld 99,9% beschikbaar. UWV komt met werk.nl en uwv.nl 2 keer voor in de top 5 van het webregister van meestbezochte (semi)overheidssites.

In 2015 is uwv.nl verder geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen klanten sneller antwoord vinden op hun vraag. De hoeveelheid informatie is verminderd en beter vindbaar. Na de optimalisatie van het werkgeversportaal is de tevredenheid van werkgevers over de geboden informatie gestegen van 50% naar 61%.