Sectorplannen 2015

Het kabinet stelt voor de jaren 2013, 2014 en 2015 in totaal € 600 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van sectorplannen om de werkloosheid terug te dringen. Bij de voorbereiding van diverse sectorplannen heeft UWV informatie geleverd over de arbeidsmarktsituatie in de desbetreffende sector. Het ging bijvoorbeeld om overzichten van het beschikbare aanbod in de sector op landelijk of regionaal niveau, of van kansrijke beroepen. In samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, de Stichting van de Arbeid en sectorspecialisten hebben we een update gemaakt van het overzicht met krapteberoepen (beroepen met moeilijk vervulbare vacatures). Deze in februari verschenen publicatie Welke beroepen bieden kansen? bevat naast een overzicht van krapteberoepen (op dit moment en op middellange termijn) een overzicht van de grootste overschotberoepen (waar de kans op werk dus minder goed is). In aanvulling daarop bieden we sectoren die een sectorplan willen indienen de mogelijkheid om kosteloos een factsheet over 5 beroepen te ontvangen. Deze toont hoe kansrijk een bepaald beroep voor de doelgroep en/of regio is, vanuit werkloosheid en vanuit een werk-naar-werksituatie. Sinds januari 2015 kunnen aanvragers van sectorplannen op een speciale pagina op werk.nl terecht voor informatie over kansrijke beroepen.

Bij de uitvoering van de sectorplannen maakt UWV concrete afspraken over het leveren van kandidaten, het faciliteren van scholing en het inzetten van een aantal ondersteunende regelingen en services. We richten ons daarbij vooral op jongeren, ouderen en werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de sectoren Techniek, Bouw en ICT en ook aan PostNL leverden we Wajong- en 50-pluskandidaten. Bij de nu lopende indieningstermijn van de derde tranche sectorplannen zijn we onder andere aangesloten op het intersectorale grensoverschrijdende sectorplan.