Arbeidsmarktinformatie 2015

UWV biedt proactief actuele informatie en advies aan over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. UWV, gemeenten, sociale partners, intermediairs en werkgevers gebruiken deze informatie voor hun beleidsvorming, bedrijfsvoering en dienstverlening. Voorbeelden van generieke producten en publicaties zijn de maandelijkse Basisset regionale arbeidsmarktinformatie, landelijke en regionale nieuwsflitsen, Basiscijfers jeugd en Regio in beeld. Met de publicaties geeft UWV inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling en de verhouding tussen vraag en aanbod van diverse klantgroepen, zoals jongeren, 50-plussers en WW’ers. Daarnaast ontsluit UWV via een speciaal portaal op werk.nl landelijke, regionale en sectorale informatie over de arbeidsmarkt. Ook is er een mobiele website die een overzicht biedt van kwantitatieve vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio’s. Deze website trekt gemiddeld 10.500 bezoekers per maand.

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te verwachten zijn. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen maken we daarom sectorbeschrijvingen en enkele sectoroverschrijdende beroepclusters. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn de sectorbeschrijving Administratieve beroepen en de sectorbeschrijving Zorg gepubliceerd. Verder verschenen onder andere de Landelijke arbeidsmarktprognose 2015-2016, de Duiding arbeidsmarktontwikkelingen 2015, Flexwerk na de WW en de Basiscijfers jeugd.